Międzykulturowa Poradnia Pierwszego Kontaktu dla Migrantów (głównie z UE)

Kontakt: Beata Ratajczak

Zasada działania projektu brzmi:

reagowanie na stale zmieniające się potrzeby, rozpoznawanie ich oraz oferowanie adekwatnych rozwiązań.

Cel projektu:

Poprawa poziomu partycypacji i integracji społecznej oraz wzmocnienie zaangażowania politycznego migrantów – głównie obywateli UE.

Zamierzone cele pracy stowarzyszenia w ramach projektu rozciągają się na następujące pola działania:

1. Wzmocnienie woli integracji i partycypacji migrantek i migrantów z UE poprzez działalność informacyjną i porady.
2. Zaangażowanie migrantek i migrantów w pracę społeczno-polityczną z uchodźcami.
3. Uwrażliwienie społeczności kraju przyjmującego.

W ramach projektu realizowane poradnictwo indywidualne, grupowe, inicjowane i organizowane są imprezy kulturalno-edukacyjne. W ramach projektu podejmowane są działania public relations, inicjowane i koordynowane projekty.

Grupą docelową są imigrantki i imigranci głównie z krajów Unii Europejskiej, niezależnie od kraju pochodzenia, wieku i wyznania.

Porady udzielane są bezpłatnie w języku polskim i niemieckim.

Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu.
Tel.: +49/30 615 17 17,

Godziny udzielania porad:
Pon. 10.00-16.00
Wt.   10.00-16.00
Czw. 10.00-16.00

Projekt finansowany jest przez Land Berlin – Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales