MBE – Doradztwo migracyjne dla dorosłych imigrantów

 

W ramach projektu oferujemy poradnictwo następującym grupom docelowych:

 • migrantom powyżej 27 roku życia, których pobyt na terenie Niemiec zgodny jest ze statusem pobytowym, w ciągu pierwszych 3 lat po przyjeździe do Niemiec
 • repatriantom w wieku powyżej 27 lat z małżonkami i potomstwem, w ciągu pierwszych 3 lat po przyjeździe do Niemiec
 • cudzoziemcom żyjących od dłuższego czasu w Niemczech z konkretnymi sytuacjami kryzysowymi zwłaszcza tym, którzy zostali zobowiązani do wzięcia udziału w kursach integracyjnych
 • młodocianym w wieku poniżej 27 lat, jeśli mają typowe problemy dorosłych imigrantów.

W ramach projektu porady udzielane są w szczególności w następujących tematach:

 • integracja
 • świadczenia socjalne (ALG II, zasiłek rodzinny, zasiłek mieszkaniowy)
 • edukacja (opieka przedszkolna, szkoła, zawód, szkolenie zawodowe, studia)
 • sytuacja mieszkaniowa
 • służba zdrowia, ubezpieczenie zdrowotne
 • nauka języka
 • sprawy rodzinne

***
Porady udzielane są bezpłatnie w każdy dzień tygodnia oprócz śród w języku polskim, niemieckim lub angielskim.
Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu.
Tel.: +49/30 615 17 17,
E-mail: polskarada@polskarada.de
Godziny udzielania porad:
Pon. 8.30-16.00
Wt. 8.30-17.00
Czw. 8.30- 17.00
Pt. 9.00- 16.00